Maria de Greef

Kinderen en rouw: kinderen helpen bij hun rouw, met beeld en taal                            

Kinderen rouwen, net als volwassenen. Alleen doen ze dat meestal op een andere manier dan grote mensen. Om een kind dat rouw of afscheid moet nemen te helpen, is het belangrijk dat je aansluit bij de belevings- en gevoelswereld van het kind. Taal, verhalen en metaforen zijn bruikbare instrumenten hierbij. Deze workshop biedt daar handvatten voor.

 

Maria de Greef heeft een achtergrond in het onderwijs en de uitvaartwereld. Ze is rouwexpert, spreker, trainer en auteur en verzorgt educatie en advisering over afscheid en rouw.                          Ook schreef ze Het regent in mijn toekomst, over grootouders die rouwen om het verlies van hun kleinkind.